Login user
|

Robotarmservo

Robotarmservo, även kallat servon, är en elektronisk komponent som används inom robotbyggnad för att ge exakt kontroll över rörelserna hos en robotarm. Servot består av en motor, en styrkrets och en feedbackmekanism som gör det möjligt för robotarmen att röra sig till en specifik position och hålla sig där. Servot är en viktig del av robotbyggsatser och tillbehör, och används för att skapa precision och noggrannhet i robotens rörelser. Inom kategorin Energi, El- & Kabeldragning / Elektronikkomponenter / Elektronikbyggsatser & -Moduler / Robotbyggsatser & Tillbehör / Robotbyggsatstillbehör hittar du ett stort utbud av servon som passar olika robotbyggnadsprojekt.