Login user
|

Video8-Band

Video8-band är en typ av videoband som användes för att spela in och lagra video i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Dessa band var populära för att spela in familjevideor och andra personliga videor. Video8-banden var mycket mindre än tidigare videobandformat, vilket gjorde dem lättare att transportera och använda. Hi8 är en förbättrad version av Video8-bandet som introducerades senare och hade högre upplösning och bättre kvalitet. Video8-band och Hi8-band användes i kameror och videobandspelare och är nu föråldrade teknologier som ersatts av digitala format. Men om du fortfarande har gamla Video8-band eller Hi8-band med viktiga minnen kan du fortfarande spela upp dem på en kompatibel videobandspelare eller digitalisera dem för att bevara minnena för framtida generationer.
Vi är ledsna, men det finns inga produkter i denna kategorin just nu...
...titta gärna in igen lite senare