Login user
|

Radonmätare

En radonmätare är ett mätinstrument som används för att detektera och mäta nivån av radon i inomhusmiljöer. Radon är en radioaktiv gas som kan läcka in i byggnader från marken, och höga nivåer av radon kan utgöra en hälsorisk för människor. Radonmätare finns i olika utföranden, inklusive spårfilmsdosor och radonpuckar, och kan användas för både korttids- och långtidsmätningar. En radonloggare är en typ av radonmätare som kontinuerligt övervakar radonnivåerna och registrerar data över tid. Med hjälp av en radonmätare kan man fastställa om det finns för höga nivåer av radon i en byggnad och vidta åtgärder för att minska risken för hälsoproblem.
Vi är ledsna, men det finns inga produkter i denna kategorin just nu...
...titta gärna in igen lite senare