Login user
|

Räddningsstegar

Räddningsstegar är en viktig del av nödberedskaps- och räddningsutrustning. Dessa stegar används för att rädda människor från höga byggnader eller båtar i nödsituationer. Räddningsstegar är också vanligt förekommande i utrymningsplaner för byggnader och kan vara avgörande för att säkerställa en snabb och säker evakuering. Säkerhetsstegar finns i olika längder och utföranden, inklusive båträddningsstegar och livräddningsstegar. Dessa stegar är lätta att montera och kan snabbt tas i bruk vid behov. För att säkerställa maximal säkerhet är det viktigt att regelbundet inspektera och underhålla räddningsstegarna.