Login user
|

Multiurintest

Multiurintest är en självtestprodukt som används för att mäta flera olika värden i urinen. Detta inkluderar bland annat protein, glukos, ketoner och blod. Testet är enkelt att använda och utförs genom att doppa en urinsticka i urinen och sedan läsa av resultatet på stickan. Multiurintestet är en vanlig produkt inom kategorin självtester och kan användas för att övervaka hälsotillståndet vid till exempel diabetes eller njursjukdomar. Andra synonymer för multiurintest inkluderar urintestremsor, urintest och urinremsor.