Login user
|

Koordinatbord

Koordinatbord är en typ av maskinverktyg som används för att exakt positionera och justera verktyg och arbetsstycken. Dessa bord kan också kallas för mikrokoordinatbord, axelförskjutningsplattformar eller förskjutningsbord. Koordinatborden är vanligtvis utrustade med en serie avskjutnings- och justeringsmekanismer som gör det möjligt för användaren att exakt justera positionen på arbetsstycket. Dessa bord är idealiska för användning inom verkstadsindustrin, elektronikindustrin och forskning och utveckling. Med en koordinatbord kan användaren uppnå hög precision och effektivitet i sin arbetsprocess.