Login user
|

Handikapphjälpmedel

Handikapphjälpmedel, även kända som hjälpmedel, är produkter och anordningar som är utformade för att underlätta vardagen för personer med funktionsnedsättningar. Dessa hjälpmedel är avsedda att ge stöd och öka självständigheten för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Inom kategorin handikapphjälpmedel finns det flera olika underkategorier som täcker olika områden av vardagslivet. Toaletthjälpmedel inkluderar produkter som underlättar användningen av toaletten, såsom förhöjningsringar och handtag. Gånghjälpmedel, såsom rollatorer och käppar, hjälper personer med nedsatt rörlighet att förflytta sig säkert och stabilt. Hörselapparater är hjälpmedel som förbättrar hörseln för personer med hörselnedsättning. Greppa & Hålla hjälpmedel är utformade för att underlätta grepp och hantering av föremål för personer med nedsatt styrka eller rörlighet i händerna. Köks- & Äthjälpmedel inkluderar produkter som gör matlagning och ätande enklare, som till exempel speciella bestick och öppnare för förpackningar. Dusch- & Badhjälpmedel hjälper personer att duscha och bada tryggt och bekvämt, med produkter som duschstolar och badhandtag. Förflyttningshjälpmedel omfattar produkter som underlättar förflyttning mellan olika platser, som till exempel rullstolar och lyftar. Hörselhjälpmedel inkluderar produkter som förstärker ljud och underlättar kommunikationen för personer med hörselnedsättning.
9 762 resultat
(0.043 sekunder)