Login user
|

Elgrindkontroller

Elgrindkontroller, även kända som radiomottagare, är en viktig komponent inom kategorin Stängsel & Inhägnad / Grindar & Tillbehör / Grindtillbehör. Dessa enheter används för att säkerställa en smidig och effektiv drift av eldrivna grindar och portar. Elgrindkontrollern fungerar som en mottagare för radiosignaler och kommunicerar med fjärrkontroller eller andra styrenheter för att öppna och stänga grindar och portar. Genom att använda radioteknik kan användarna styra sina grindar på ett bekvämt och säkert sätt, utan att behöva vara fysiskt närvarande vid grinden. Dessa enheter är utformade för att vara enkla att installera och använda. De är kompatibla med olika typer av eldrivna grindar, inklusive skjutgrindar, vikportar och slaggrindar. Dessutom kan de anpassas för att passa olika säkerhetskrav och behov, som att integrera kodlås eller säkerhetsfunktioner för att förhindra obehörig åtkomst. Elgrindkontroller är ett oumbärligt tillbehör för alla som har eldrivna grindar eller portar, oavsett om det är i en privat bostad, en företagsfastighet eller en offentlig plats. Genom att erbjuda enkel och pålitlig styrning av grindar och portar bidrar de till att förbättra säkerheten och bekvämligheten för användarna.
RTU5024 GSM grindöppnare GSM grindöppnare Automatiska grindöppnare Garageportar[360]
RTU5024 GSM grindöppnare GSM grindöppnare Automatiska grindöppnare Garageportar[360]
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
941,00 SEK
1 (1)
Tbest Gate Opener RTU5015 GSM Gate Opener Operatör med SMS Fjärrkontroll Alarm APP stöds
Tbest Gate Opener RTU5015 GSM Gate Opener Operatör med SMS Fjärrkontroll Alarm APP stöds
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1 180,00 SEK
1 (1)
GSM grindöppnare Operatör RTU5015 GSM grindöppnare med fjärrkontrolllarmapp (brittiska regler (11 204)
GSM grindöppnare Operatör RTU5015 GSM grindöppnare med fjärrkontrolllarmapp (brittiska regler (11 204)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1 525,00 SEK
1 (1)
Qiilu GSM Fjärrkontroll Alarm GSM Gate Opener Operator RTU5015 med SMS Fjärrkontroll Alarm APP
Qiilu GSM Fjärrkontroll Alarm GSM Gate Opener Operator RTU5015 med SMS Fjärrkontroll Alarm APP
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1 180,00 SEK
1 (1)
YD GSM Fjärrkontroll Alarm GSM Gate Opener Operator RTU5015 med SMS Fjärrkontroll Alarm APP
YD GSM Fjärrkontroll Alarm GSM Gate Opener Operator RTU5015 med SMS Fjärrkontroll Alarm APP
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1 174,00 SEK
1 (1)
YOSOO GSM fjärrkontrolllarm RTU5015 GSM portöppnare operatör med SMS fjärrkontroll larm APP stöds
YOSOO GSM fjärrkontrolllarm RTU5015 GSM portöppnare operatör med SMS fjärrkontroll larm APP stöds
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1 180,00 SEK
1 (1)
RTU5015 GSM-portdörröppnare med SMS-fjärrkontrolllarm APP Fjärrkontrolllarm (europeisk standard (110- 125)
RTU5015 GSM-portdörröppnare med SMS-fjärrkontrolllarm APP Fjärrkontrolllarm (europeisk standard (110- 125)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
2 490,00 SEK
1 (1)
Rtu5024 Gsm grindöppnare Gsm grindöppnare Automatiska grindöppnare Garageportar
Rtu5024 Gsm grindöppnare Gsm grindöppnare Automatiska grindöppnare Garageportar
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1 430,00 SEK
1 (1)
Cikonielf GSM Fjärrkontroll Alarm GSM Gate Opener Operator RTU5015 med SMS Fjärrkontroll Alarm APP
Cikonielf GSM Fjärrkontroll Alarm GSM Gate Opener Operator RTU5015 med SMS Fjärrkontroll Alarm APP
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1 180,00 SEK
1 (1)
Rtu5024 Gsm grindöppnare,Gsm grindöppnare,automatiska grindöppnare,Garagedörrar
Rtu5024 Gsm grindöppnare,Gsm grindöppnare,automatiska grindöppnare,Garagedörrar
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1 192,00 SEK
1 (1)
Atyhao SMS GSM Fjärrkontroll Alarm GSM Gate Opener Operator RTU5015 med Fjärrkontroll Alarm APP
Atyhao SMS GSM Fjärrkontroll Alarm GSM Gate Opener Operator RTU5015 med Fjärrkontroll Alarm APP
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1 180,00 SEK
1 (1)
Drfeify GSM Fjärrkontroll Alarm GSM Gate Opener Operator RTU5015 med SMS Fjärrkontroll Alarm APP
Drfeify GSM Fjärrkontroll Alarm GSM Gate Opener Operator RTU5015 med SMS Fjärrkontroll Alarm APP
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1 180,00 SEK
1 (1)
GSM Gate Opener Operator RTU5015 med SMS Fjärrkontroll Alarm APP Stöd 110-240V EU
GSM Gate Opener Operator RTU5015 med SMS Fjärrkontroll Alarm APP Stöd 110-240V EU
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
2 121,00 SEK
1 (1)
GSM Elektrisk portöppnare (12v) - 2 reläer
GSM Elektrisk portöppnare (12v) - 2 reläer
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
2 967,00 SEK
1 (1)
RTU5015 GSM grindöppnare med SMS Fjärrkontroll Alarm APP
RTU5015 GSM grindöppnare med SMS Fjärrkontroll Alarm APP
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1 180,00 SEK
1 (1)
RTU5015 GSM grinddörröppnare Operatör som stöds 110-240V GSM fjärrkontrolllarm (amerikansk standard (110 106)
RTU5015 GSM grinddörröppnare Operatör som stöds 110-240V GSM fjärrkontrolllarm (amerikansk standard (110 106)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1 085,00 SEK
1 (1)