Login user
|

Arbetsströmsrelän

Arbetsströmsreläer används för att övervaka och styra elströmmar i elcentraler och elskåp. Dessa reläer är viktiga för att säkerställa att elsystemet fungerar korrekt och att överbelastning undviks. Arbetsströmsreläer kan användas för att övervaka strömmen i en krets och stänga av den om den överskrider en viss nivå. De är vanligtvis monterade på DIN-skenor i elcentraler och kan anslutas till andra apparater som säkringar och brytare för att säkerställa en säker och effektiv elanvändning. I kategorin DIN-/Normapparater hittar du ett brett utbud av arbetsströmsreläer för olika applikationer och behov.
Vi är ledsna, men det finns inga produkter i denna kategorin just nu...
...titta gärna in igen lite senare